Bản công bố chất lương con giống

Trang Trại lươn giống, cá chạch lấu giống nhân tạo Thanh Tân. Bản công bố chất lượng con giống

Bản công bố chất lương con giống

Trang Trại lươn giống, cá chạch lấu giống nhân tạo Thanh Tân
BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG LƯƠN GIỐNG

  1. Đúng chủng loại
  2. Đúng kích cở ( size) như cam kết 
  3. Sạch bệnh
  4. đồng đều
  5. ăn khoẻ
  • Theo thong tư số 26/2013/TT- BNNTNT , ngày 22 tháng 5 năm 2013 của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về quản lý giống thuỷ sản , quy định Trang Trại tự công bố chất lượng và tự chịu trách nhiệm về bản công bố chất lượng của mình
  • Trang Trại chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với quý khách hàng nếu làm sai theo bản công bố chất lượng con giống này .

                                                                          Chủ Trang Trại
                                                            NGUYỄN THANH TÂN

Tác giả: Admin, Nguyễn Thanh Tân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shop
Sidebar
0 Cart